Karin Kellens Psychosociale Hulpverlening

Ik ben als level 5 therapeut aangesloten bij CAT (Complementaire Aanvullende Therapeuten) en val onder de bepalingen en beroepscode van deze beroepsorganisatie. 

 

(klik op de afbeeldingen om doorgelinkt te worden naar de desbetreffende sites)

Beroepsvereniging

Je kunt in mijn praktijk terecht als jij of je kind vastloopt op enig gebied in je leven.

 

Specialisaties:

 

  • kind met onbegrepen gedrag

  • hechtingsproblematiek

  • trauma

  • burnout

  • angst

Naast het gesprek gebruik ik in mijn praktijk creatieve werkvormen, innerlijk kindwerk, visualisaties en familieopstellingen met duplopoppetjes om helder te krijgen waar de hulpvraag om draait. Samen gaan we op zoek naar de interne en externe kracht- en hulpbronnen. Om gedragsverandering te bewerkstelligen gebruik ik onder meer reflexintegratie volgens de Masgutova Methode®.

Prestatiecodes:  

 

Prestatiecode: 24513 - Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie: Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren. 

 

Prestatiecode: 24005 - Behandeling overige natuurgeneeskunde: De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel. Het is een verzamelnaam voor natuurgeneeskundige behandelingen die niet onder de overige benoemde behandelvormen vallen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatie code.

 

Voor meer informatie klik op de volgende link