Karin Kellens Psychosociale Hulpverlening

 

Werkwijze kind:

Voordat ik start met het werken met het kind doe ik eerst een intake met  jullie als ouder(s) en of verzorger(s).

Indien wenselijk werk ik ook met jullie. Dit kan zowel in de praktijk als in de thuissituatie. Dit gebeurt dan in de vorm van begeleiding en/of psycho-educatie.

Werkwijze volwassene:

 

Na een intakegesprek bepalen we samen de hulpvraag en het doel dat je wilt bereiken.